This table is based on the one that appears in my commentary on the Confessions (Oxford 1992), where there are fuller details to support some of the dates shown. Here it is meant to be a rough-and-ready service, not an authoritative guide. The last column indicates the editions of the Latin text used for my commentary; I will gradually update it.

adn. Iobadnotationes in Job (399)CSEL 28.2
adult. coniug.de adulterinis coniugiis (420)CSEL 41
adv. Iud.adversus Iudaeos (428/9)PL 42
agon.de agone christiano (396)CSEL 41
b. coniug.de bono coniugali (401) CSEL 41
b. vid.de bono viduitatis (414)CSEL 41
bapt.de baptismo contra donatistas (400/1)CSEL 51
beata v.de beata vita (386) CCSL 29
brevic.breviculus conlationis cum donatistis (411)CCSL 149A
c. acad.contra academicos (386)CCSL 29
c. Adim.contra Adimantum (393/4)CSEL 25.1
c. adv. leg.contra adversarium legis et prophetarum (420)CCSL 49
c. Cresc.contra Cresconium grammaticum et donatistam (405/6)CSEL 52
c. don.contra partem Donati post gesta (411)CSEL 53
c. ep. fund.contra epistulam quam vocant `fundamenti' (396)CSEL 25.1
c. ep. Parm.contra epistulam Parmeniani (400)CSEL 51
c. ep. pel.contra duas epistulas pelagianorum (420/1)CSEL 60
c. Faust.contra Faustum manichaeum (397/9)CSEL 25.1
c. Fel.acta contra Felicem manichaeum (404)CSEL 25.2
c. Fort.acta contra Forunatum manichaeum (392)CSEL 25.1
c. Gaud.contra Gaudentium donatistarum episcopum (419)CSEL 53
c. Iul.contra Iulianum (421/2)PL 44
c. Iul. imp.opus imperfectum contra Iulianum (429/30)CSEL 85.1, PL 45
c. litt. Pet.contra litteras Petiliani (400/3)CSEL 52
c. Max.contra Maximinum arrianum (427/8)PL 44
c. mend.contra mendacium ad Consentium (420)CSEL 41
c. prisc. et orig.contra priscillianistas et origenistas (415)CCSL 49
c. s. arrian.contra sermonem arrianorum (418/19)PL 42
c. Sec.contra Secundinum manichaeum (398)CSEL 25.2
cat. rud.de catechizandis rudibus (399)CCSL 46
civ.de civitate dei (413 426/7)CCSL 47, 48
conl. Max.conlatio cum Maximino arrianorum episcopo (427/8)PL 42
cons. ev.de consensu evangelistarum (399/400 2D ?)CSEL 43
cont.de continentia (394/5)CSEL 41
corrept.de correptione et gratia (426/7)PL 44
cura mort.de cura pro mortuis gerenda (422?)CSEL 41
dial.de dialectica (387)PL 32
disc. chr.de disciplina christiana (398)CCSL 46
div. qu.de diversis quaestionibus LXXXIII (388/96)CCSL 44A
div. qu. Simp.de diversis quaestionibus VII ad Simplicianum (396)CCSL 44
divin. daem.de divinatione daemonum (407)CSEL 41
doctr. chr.de doctrina christiana (396 [completed 427])CCSL 32
duab. an.de duabus animabus contra manichaeos (391/2)CSEL 25.1
Dulc. qu.de octo Dulcitii quaestionibus (422/5)CCSL 44A
Emer.de gestis cum Emerito donatistarum episcopo (418)CSEL 53
en. Ps.enarrationes in Psalmos (392/417)CCSL 38, 39, 40
ench.enchiridion ad Laurentium de fide et spe et caritate (422)CCSL 46
ep. (epp.)epistula (epistulae) (386 430)CSEL 34, 44, 57, BA 46B
ep. cath.epistula ad catholicos
de secta donatistarum (405)CSEL 52
exc. urb.sermo de excidio urbis Romae (411)CCSL 46
exp. prop. Rom.expositio quarumdam propositionum ex epistola ad Romanos (394)CSEL 84
f. et op.de fide et operibus (413)CSEL 41
f. et symb.de fide et symbolo (393)CSEL 41
f. invis.de fide rerum invisibilium (400)CCSL 46
Gal. exp.epistolae ad Galatas expositio (394/5)CSEL 84
gest. Carth.gesta conlationis Carthaginiensis (411)SC 194, 195, 224
gest. Pel.de gestis Pelagii (417)CSEL 42
Gn. c. man.de Genesi contra manichaeos (388/90)PL 34
Gn. litt.de Genesi ad litteram (401 15)BA 48, 49
Gn. litt. imp.de Genesi ad litteram imperfectus liber (393/4; 426/7)CSEL 28.1
gr. et lib. arb.de gratia et libero arbitrio (418)PL 44
gr. et pecc. or.de gratia Christi et de peccato originali (426)CSEL 42
gramm.de grammatica (387)PL 32
haer.de haeresibus (428)CCSL 46
imm. an.de immortalitate animae (387)CSEL 89
Io. ep. tr.tractatus in Iohannis epistulam ad Parthos (406/7)PL 35
Io. ev. tr.tractatus in evangelium Iohannis (406 21?)CCSL 36
lib. arb.de libero arbitrio (387/8 391/5)CCSL 29
loc. hept.locutiones in heptateuchum (419)CCSL 33
mag.de magistro (389/90)CCSL 29
mend.de mendacio (394/5)CSEL 41
mor.de moribus ecclesiae catholicae et de moribus manichaeorum (388)PL 32
mus.de musica (388/90)PL 32
nat. b.de natura boni (398)CSEL 25.2
nat. et gr.de natura et gratia (413/15)CSEL 60
nat. et or. an.de natura et origine animae(419/20)CSEL 60
nupt. et conc.de nuptiis et concupiscentia (419/21)CSEL 42
obiurg.obiurgatio (= ep. 211)
op. mon.de opere monachorum (401)CSEL 41
ord.de ordine (386)CCSL 29
ord. mon.ordo monasteriiLawless, Rule
pat.de patientia (417/18)CSEL 41
pecc. mer.de peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum ad Marcellinum (411/12)CSEL 60
perf. iust.de perfectione iustitiae hominis (415)CSEL 42
persev.de dono perseverantiae (428/9)PL 45
praec.praeceptumLawless, Rule
praed. sanct.de praedestinatione sanctorum (428/9)PL 44
ps. c. Don.psalmus contra partem Donati (394)CSEL 51
qu. ev.quaestiones evangeliorum (399/400)CCSL 44B
qu. hept.quaestiones in heptateuchum (419)CCSL 33
qu. Mt.quaestiones XVII in Matthaeum (?)CCSL 44B
qu. vet. t.de octo quaestionibus ex veteri testamento (?)CCSL 33
quant. an.de quantitate animae (387/8)CSEL 89
retr.retractationes (426/7)CCSL 57
Rom. inch. exp.epistolae ad Romanos inchoata expositio (394/5)CSEL 84
s. (ss.)sermones (392 430)PL 38, 39, MA I, etc.
s. Caes. eccl.sermo ad Caesariensis plebem (418)CSEL 53
s. dom. m.de sermone domini in monte (393/6)CCSL 35
sol.soliloquia (386/7)CSEL 89
spec.speculum (427)CSEL 12
spir. et litt.de spiritu et littera (412)CSEL 60
symb. cat.sermo de symbolo ad catechumenos (?)CCSL 46
trin.de trinitate (399 422/6)CCSL 50, 50A
un. bapt.de unico baptismo contra Petilianum (410/11)CSEL 53
util. cred.de utilitate credendi (391/2)CSEL 25.1
util. ieiun.de utilitate ieiunii (408)CCSL 46
vera rel.de vera religione (390/1)CCSL 32
virg.de sancta virginitate (401)CSEL 41